Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Θεματικοί κύκλοι γνωριμίας με τα παραμύθια

Θεματικοί κύκλοι γνωριμίας με τα παραμύθια.

Τις συναντήσεις οργάνωσε η Αίγλη Μπρούσκου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Η κάθε συνάντηση προσέφερε παραμυθιακό υλικό που σχετίζονταν με ένα θεματικό άξονα. Γίνεται η παρουσίαση του υλικού, τα παραμύθια και οι παραλλαγές τους, και η σχετική βιβλιογραφία. Γίνεται η ανάλυση των αφηγήσεων, του περιεχομένου και των μετασχηματισμών αυτών των θεμάτων. Η ομάδα επεξεργάζεται στη συνέχεια το υλικό αυτό με διάφορους δημιουργικούς τρόπους (αφήγηση, δημιουργία παραλλαγών, παιχνιδιών κλπ.).

Ο κύκλος διαλέξεων πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012.