Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Στόχοι

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Οι στόχοι του ΣΥΜΕΠΕ υλοποιούνται με την ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος δράσεων που αφορούν: