Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Αρχές

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΠΕ

Στις βασικές του αρχές είναι η σύνδεση θεωρίας και πράξης καθώς και η στενή συγγένεια επιστήμης και πολιτισμού. Για το λόγο αυτό αναπτύσσει δράσεις πολιτιστικής – καλλιτεχνικής δημιουργίας (αφήγηση, παραμύθια, τέχνη, εικαστικές και μουσικές δραστηριότητες). Αναπτύσσει εκπαιδευτικές και μετεκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια, ημερίδες, προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης, κλινικές εποπτείες) καθώς επίσης και συμβουλευτικές δράσεις (σε φορείς, σε ιδρύματα, σε συλλόγους).