Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Θέματα Διαγνωστικής Αξιολόγησης και Ψυχοπαθολογίας

Ανακοίνωση εκπαιδευτικού προγράμματος 2015-2016

Ο Σύλλογος οργανώνει στα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το 1ο έτος του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Θέματα διαγνωστικής αξιολόγησης και ψυχοπαθολογίας: από τις πρώιμες αλληλεπιδράσεις ως την εφηβεία» και για το 2016-2017 το 2ο έτος με τίτλο «Θέματα θεραπείας στην Παιδοψυχιατρική: ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις»

Στόχος του προγράμματος: Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες της ψυχικής υγείας (παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους, κλινικούς, σχολικούς και αναπτυξιακούς ψυχολόγους, ψυχολόγους με κλινική εμπειρία) σε επαγγελματίες – εργαζόμενους στο χώρο της υγείας, της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής εργασίας και της εκπαίδευσης (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, βρεφονηπιοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους-αναπτυξιολόγους, νοσηλευτές) και σε απόφοιτους των αντίστοιχων σχολών. Η κλινική ή παιδαγωγική εμπειρία με παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους μπορεί δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής, αλλά δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Αποτελεί κατά βάση ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης στην κλινική εργασία (κλινική μέθοδος και κλινική σκέψη) και στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδεύοντας τους συμμετέχοντες σε μια ψυχοδυναμική οπτική και μια ψυχοθεραπευτική ευαισθητοποίηση. Επιπλέον στοχεύει σε μια διεπιστημονική προσέγγιση η οποία εξασφαλίζεται από έναν κύκλο επιλεγόμενων μαθημάτων από ποικίλα επιστημονικά πεδία.

1ο ΕΤΟΣ Θέματα Διαγνωστικής Αξιολόγησης και Ψυχοπαθολογίας: από τις πρώιμες αλληλεπιδράσεις ως την εφηβεία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη: Νοέμβριος 2015

Το 1ο έτος περιλαμβάνει την παρακολούθηση α) του βασικού κορμού μαθημάτων και β) τουλάχιστον 3 κύκλων διαλέξεων που αντιστοιχούν στα επιλεγόμενα μαθήματα. Το σύνολο ωρών του έτους υπολογίζεται σε 120 ώρες.
Α)Ο βασικός κορμός ο οποίος είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες, πραγματοποιείται με τη μορφή διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος, τη δεύτερη Παρασκευή και Σάββατο, κάθε μήνα (Νοέμβριος 2015- Ιούνιος 2016).
Β)Τα επιλεγόμενα μαθήματα (3 υποχρεωτικά ανά έτος) δηλώνονται κατά τη διάρκεια του έτους από τους συμμετέχοντες και αντιστοιχούν στους προτεινόμενους κύκλους διαλέξεων ή εργαστηρίων του ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε (Νοέμβριος 2015- Ιούνιος 2016). Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.
Για τους νέους επιστήμονες θα υπάρχει πρόβλεψη για τη δυνατότητα κλινικής άσκησης. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα ατομικής εποπτείας για τους κλινικούς που ασκούν θεραπευτική εργασία.
Για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων (βασικός κορμός και 3 επιλεγόμενα μαθήματα).

Διάρκεια παρακολούθησης: 1 ακαδημαϊκό έτος
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 20-25 άτομα
Φορέας διοργάνωσης: Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε).
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρίες Πλαισιώνεται από ελληνική και διεθνή συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή, που απαρτίζεται από επιστήμονες κύρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 1ο έτος (αναλυτική πρόσκληση και αίτηση συμμετοχής) μπορείτε να επικοινωνείτε με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου symepe@gmail.com