Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Συναντήσεις του δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιού, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιού.

Μηνιαίες συναντήσεις του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιού, κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας παιδιού.

Πρόκειται για μια δράση συνεργασίας με στόχο να φέρνει σε επαφή τους παραπάνω φορείς και να προσφέρει συντονισμό και εποπτεία των δράσεων τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που πολλοί φορείς ασχολούνται με τα παιδιά μιας οικογένειας. Επίσης δίνει τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας και συνεργασίας και επομένως καλύτερου συντονισμού των εργαζομένων στις παραπάνω υπηρεσίες. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 1996 και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα με την μορφή τακτικών μηνιαίων συναντήσεων συντονισμού και εποπτείας καθώς και επιμέρους μικρότερων συναντήσεων όταν υπάρχει ανάγκη. Συντονίζεται από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Παιδιού και Εφήβου, Γ. Αμπατζόγλου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας του Κ.Κ.Ψ.Υ. Μ. Φαϊτάκη και στελεχώνεται από άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες. Έχει στεγαστεί διαδοχικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στο ΠΙΚΠΑ Θεσσαλονίκης, στην Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και από το 2011 μέχρι σήμερα στεγάζεται στους χώρους του Επιστημονικού Συλλόγου Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε.)