Σεμινάρια 2016-2017

Σεμινάρια- Εργαστήρια-Ομάδες εποπτείας:
• Διακίνηση των παιδιών και ιδρυματική περίθαλψη. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Διδ: Αι. Μπρούσκου (31 Οκτωβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2016)
• Περνώντας στην πράξη με τα παραμύθια: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των παραμυθιών. Διδ: Αι. Μπρούσκου (1 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2016)
• Εργαστήριο για τις διαταραχές της μάθησης σε παιδιά και εφήβους: Διερεύνηση κλινικών περιστατικών (απευθύνεται σε όσους έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια κλινικής αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών). Διδ: Α. Αδάμ, Δ. Χατζοπούλου (3 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2016)
• Ομάδα εποπτείας για επαγγελματίες που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο Παιδική Ζωγραφική και ψυχοπαθολογία. Συντονισμός: Μ. Φαϊτάκης (30 Νοεμβρίου – 17 Μαΐου 2017)
• Εισαγωγή στις ψυχαναλυτικές έννοιες. Διδ: Α. Καζάνα (18 Νοεμβρίου – 20 Ιανουαρίου 2017)
• Παιδική Ζωγραφική και ψυχοπαθολογία- ανάπτυξη ταυτότητας. Διδ: Μ. Φαϊτάκης (Ιανουάριος – Μάρτιος 2017)
• Οικογενειακό δίκαιο για επαγγελματίες υγείας -κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης. Διδ: Α. Φιλιοπούλου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2017)
• Βιωματικό εργαστήριο για τις διαταραχές της μάθησης: εκπαίδευση στη χρήση των διαγνωστικών εργαλείων και στο σχεδιασμό των θεραπευτικών προτάσεων. Διδ: Α. Αδάμ, Δ. Χατζοπούλου (Φεβρουάριος- Μάιος 2017)
• Τέχνη και Ψυχολογία. Διδ: Π. Βασιλειάδης (Μάρτιος – Μάιος 2017)
• Μυθολογικά θέματα στην τέχνη και στα παραμύθια. Διδ: Δ. Λάμπρου, Αι. Μπρούσκου (Μάρτιος- Απρίλιος 2017)
• Κλινική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών: ζητήματα θεωρίας και πρακτικής. Διδ: Α. Αδάμ, Δ. Χατζοπούλου (Μάρτιος – Ιούνιος 2017)
• Βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες: από τη θεωρία στην πράξη. Διδ: Α. Καζάνα (Απρίλιος – Μάιος 2017)
• Ανθρωπολογία της γέννησης. Διδ: Αι. Μπρούσκου (Μάιος – Ιούνιος 2017)

Για περισσότερες πληροφορίες, τις προσκλήσεις και τις αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Σύλλογο (symepe@gmail.com)