Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Σεμινάρια 2016-2017

Σεμινάρια- Εργαστήρια-Ομάδες εποπτείας:

• Διακίνηση των παιδιών και ιδρυματική περίθαλψη. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις.

Διδ: Αι. Μπρούσκου (31 Οκτωβρίου – 12 Δεκεμβρίου 2016)

• Περνώντας στην πράξη με τα παραμύθια: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των παραμυθιών.

Διδ: Αι. Μπρούσκου (1 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2016)

• Εργαστήριο για τις διαταραχές της μάθησης σε παιδιά και εφήβους:

Διερεύνηση κλινικών περιστατικών (απευθύνεται σε όσους έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια κλινικής

• Ομάδα εποπτείας για επαγγελματίες που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο Παιδική Ζωγραφική και ψυχοπαθολογία.

Συντονισμός: Μ. Φαϊτάκης (30 Νοεμβρίου – 17 Μαΐου 2017)

• Εισαγωγή στις ψυχαναλυτικές έννοιες. Διδ: Α. Καζάνα (18 Νοεμβρίου – 20 Ιανουαρίου 2017)

 

• Παιδική Ζωγραφική και ψυχοπαθολογία- ανάπτυξη ταυτότητας. Διδ: Μ. Φαϊτάκης (Ιανουάριος – Μάρτιος 2017)

 

• Οικογενειακό δίκαιο για επαγγελματίες υγείας -κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης. Διδ: Α. Φιλιοπούλου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2017)

 

• Βιωματικό εργαστήριο για τις διαταραχές της μάθησης: εκπαίδευση στη χρήση των διαγνωστικών εργαλείων και στο σχεδιασμό των θεραπευτικών προτάσεων. Διδ: Α. Αδάμ, Δ. Χατζοπούλου (Φεβρουάριος- Μάιος 2017)

 

• Τέχνη και Ψυχολογία. Διδ: Π. Βασιλειάδης (Μάρτιος – Μάιος 2017)

 

• Μυθολογικά θέματα στην τέχνη και στα παραμύθια. Διδ: Δ. Λάμπρου, Αι. Μπρούσκου (Μάρτιος- Απρίλιος 2017)

 

• Κλινική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών: ζητήματα θεωρίας και πρακτικής. Διδ: Α. Αδάμ, Δ. Χατζοπούλου (Μάρτιος – Ιούνιος 2017)

 

• Βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες: από τη θεωρία στην πράξη. Διδ: Α. Καζάνα (Απρίλιος – Μάιος 2017)

 

• Ανθρωπολογία της γέννησης. Διδ: Αι. Μπρούσκου (Μάιος – Ιούνιος 2017)

Για περισσότερες πληροφορίες, τις προσκλήσεις και τις αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Σύλλογο (symepe@gmail.com)