Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

ΈΡΓΟ «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

Της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5041719

του  Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιείται διαδικτυακά κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα (με εξαίρεση τον Μάιο), 12:00-14:00 κάθε τρίτη Παρασκευή του μήνα (με εξαίρεση τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο), 09.00-14.00

Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Παρασκευή 22/1/21

Πρώτο μέρος: Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος, βασικές έννοιες και θεωρητικές αναφορές.

Εισηγητές: Αμπατζόγλου Γ., Φαϊτάκης Μ.

Δεύτερο μέρος: Ιστορία και εξέλιξη ενός δικτύου συνεργασίας υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φορέων παιδικής προστασίας

Εισηγητές: Αμπατζόγλου Γ., Φαϊτάκης Μ.

 

Τετάρτη 3/2/21 

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικού (Workshop)

 

Παρασκευή 19/2/21

Διεπιστημονική προσέγγιση της γονεϊκότητας και της απομάκρυνσης των παιδιών. Ψυχολογική, ψυχοπαθολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση.

Εισηγητές: Χ. Χατζηδημητρίου, Α. Μπρούσκου

 

Τετάρτη 3/3/21 

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικού (Workshop)

 

Παρασκευή 19/3/21

Θέματα αξιολόγησης γονεϊκής επάρκειας 

Εισηγητές: Γ. Αμπατζόγλου, Χ. Χατζηδημητρίου, Γ. Χατζηχρήστου, Α. Μπρούσκου

 

Τετάρτη 7/4/21 

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικού (Workshop)

 

Παρασκευή 23/4/21

Βασικά ζητήματα ανάπτυξης και αξιολόγησης βρεφών, παιδιών και εφήβων

Θέματα ψυχοπαθολογίας και κλινική προσέγγιση (παιδιά και γονείς)

Εισηγητές: Γ. Αμπατζόγλου, Χ. Χατζηδημητρίου

 

Τετάρτη 12/5/21 

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικού (Workshop)

 

Παρασκευή 21/5/21 

Θέματα αξιολόγησης της επάρκειας θεσμών φροντίδας των παιδιών (ιδρύματα παιδικής προστασίας, ανάδοχες οικογένειες)

Εισηγητές: Γ. Αμπατζόγλου, Χ. Χατζηδημητρίου, Α. Μπρούσκου Χ. Χατζηδημητρίου

 

Τετάρτη 2/6/21 

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικού (Workshop)

 

Παρασκευή 18/6/21

Θεραπευτικός σχεδιασμός και θεραπευτική παρακολούθηση (Συμπεράσματα, κλείσιμο του εκπαιδευτικού κύκλου)

 

Ημερίδα (τέλη Ιουνίου 2021)

Η έννοια του συμφέροντος του παιδιού