Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Ψυχοπαθολογία και θεραπευτικές προσεγγίσεις της βρεφονηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Νοέμβριος 2013- Ιούνιος 2014
Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου ΣΥΜΕΠΕ
Οργανώνει διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη με τίτλο
Ψυχοπαθολογία και θεραπευτικές προσεγγίσεις της βρεφονηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας
Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Στόχος του προγράμματος
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες της ψυχικής υγείας (παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους, κλινικούς, σχολικούς και αναπτυξιακούς ψυχολόγους, ψυχολόγους με κλινική εμπειρία) και σε επαγγελματίες – εργαζόμενους στο χώρο της υγείας, της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής εργασίας και της εκπαίδευσης (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, βρεφονηπιοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους-αναπτυξιολόγους, νοσηλευτές). Η κλινική ή παιδαγωγική εμπειρία με παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Αποτελεί κατά βάση ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης στην κλινική εργασία (κλινική μέθοδος και κλινική σκέψη) και στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να εξασφαλίζει μια ψυχοθεραπευτική επάρκεια. Περιλαμβάνει ένα βασικό εκπαιδευτικό κορμό ο οποίος απευθύνεται α) σε νέους επιστήμονες που επιθυμούν μια επαρκή κλινική, ψυχοπαθολογική και ψυχοδυναμική κατάρτιση καθώς και β) ένα επιπλέον σκέλος (επιλογή) περαιτέρω εκπαίδευσης και εμβάθυνσης στη δυναμική ψυχοθεραπεία, το οποίο απευθύνεται σε κλινικούς που ασκούν θεραπευτική εργασία.
Ενότητες εκπαιδευτικού προγράμματος
Α. Υποδοχή των βρεφών, των παιδιών, των εφήβων: διαγνωστική αξιολόγηση, λήψη ιστορικού, πρώτη θεραπευτική αντιμετώπιση
Β. Βασικά ζητήματα ανάπτυξης βρεφών, παιδιών και εφήβων
Γ. Βασικές κλινικές οντότητες στην ψυχοπαθολογία βρεφών, παιδιών και εφήβων
Δ. Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις (ψυχοδυναμικές/ ψυχαναλυτικές θεωρίες)
Ε. Βασικές αρχές της ψυχοθεραπείας σε παιδιά και εφήβους
ΣΤ. Θεραπευτική εργασία με γονείς και οικογένειες
Έναρξη προγράμματος: Νοέμβριος 2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο βασικός κορμός του προγράμματος ανά έτος θα αποτελείται από τα εξής:
1. Μηναίο σεμινάριο: «Από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία»(κάθε 2η Παρασκευή του μήνα)
2. Μηνιαίο σεμινάριο «Ψυχοπαθολογία βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας»(κάθε 4η Παρασκευή του μήνα) που περιλαμβάνει θεωρητική παρουσίαση καθώς και αναλυτική παρουσίαση/συζήτηση περιστατικού
3. 10 τρίωρα σεμινάρια με επιμέρους ενότητες σε θέματα ψυχαναλυτικής θεωρίας, ψυχοπαθολογίας και θεραπείας (παιδικό σχέδιο, παιχνίδι και ψυχοθεραπεία)
4. Ομαδικές εποπτείες σε μικρές ομάδες
5. Συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις με προσκεκλημένους από το εξωτερικό (Ημερίδες και ομάδες εργασίας)
6. Παρακολούθηση κατ’ επιλογή ενός από τα διεπιστημονικά ή κλινικά σεμινάρια του Συλλόγου (1 σεμινάριο ανά έτος) (Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Ανθρωπολογία της Γέννησης, Νομικά ζητήματα – Οικογενειακό Δίκαιο ).
7. Παρουσίαση εργασίας / περιστατικού στο τέλος της διετούς φοίτησης
Το σύνολο των ωρών ανά έτος υπολογίζεται σε 120 ώρες
Για τους νέους επιστήμονες θα υπάρχει πρόβλεψη για τη δυνατότητα κλινικής άσκησης. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα ατομικής εποπτείας για τους κλινικούς που ασκούν θεραπευτική εργασία.
Για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και η παράδοση και αξιολόγηση της τελικής εργασίας.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Συντονιστής/επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Αμπατζόγλου, καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας Γ΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Ν/Σ ΑΧΕΠΑ
Επιστημονική επιτροπή: Μ. Φαϊτάκης, Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα, Σ. Αμοιρίδου, Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Ζ. Παπαληγούρα, Αναπ. Καθηγήτρια Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
Φορέας διοργάνωσης: Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε)
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ελληνικές και Διεθνείς επιστημονικές εταιρίες
Πλαισιώνεται από ελληνική και διεθνή συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή, που απαρτίζεται από επιστήμονες κύρους.
Διάρκεια παρακολούθησης: 2 ακαδημαϊκά έτη
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 15 – 20 άτομα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές (δηλώσεις συμμετοχής, κόστος) παρακαλώ επικοινωνήστε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου symepe@gmail.com (Ερμού 1, Τ.Κ. 546 Θεσσαλονίκη)