Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Περνώντας στην πράξη με τα παραμύθια

Περνώντας στην πράξη με τα παραμύθια: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των παραμυθιών

Ημερομηνίες: 8/2, 22/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4 και 9/5
Διάρκεια: 21 ώρες
Ημέρα/Ώρες: Δευτέρα 18:30-21:30( 7 εβδομαδιαίες συναντήσεις, κάθε 15 ημέρες)

Εισηγήτρια: Αίγλη Μπρούσκου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, διδάσκει ανθρωπολογία και λαογραφία στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (ACT). Ερευνητικά ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις γύρω από: λαϊκά παραμύθια, παιδική ηλικία και ιδρυματική περίθαλψη.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, νοσηλευτές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ηθοποιούς και καλλιτέχνες, φοιτητές και φοιτήτριες των παραπάνω ειδικοτήτων, ή σε όποιους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα λαϊκά παραμύθια και να τα χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους.
Περιγραφή σεμιναρίου: Οι εισηγήσεις θα οργανωθούν γύρω από την σφαιρική προσέγγιση και ανάλυση των λαϊκών παραμυθιών και θα στοχεύσουν στις χρήσεις τους κατά την εκπαιδευτική και την θεραπευτική διαδικασία. Απαραίτητη η ενεργή συμβολή των συμμετεχόντων, με μελέτη της βιβλιογραφίας, έρευνα ή/και εφαρμογή ασκήσεων και παρουσίαση στην ομάδα.
Θέματα: Δομή, μορφή και παγκοσμιότητα του παραμυθιού: βασικές έννοιες για την κατανόηση και τη χρήση του.
Πηγές έρευνας του παραμυθιού (βιβλιογραφία και διαδίκτυο)
Προσεγγίζοντας το περιεχόμενο των παραμυθιών: ανθρωπολογικές, παιδαγωγικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις.
Από τη θεωρία στην πράξη: προετοιμασία του παραμυθιακού υλικού και χρήση: αφήγηση, παιχνίδι, σχέδιο και σχολιασμός των εμπειριών των συμμετεχόντων.
Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με μήνυμα με το Σύλλογο στο symepe@gmail.com.