Παιδική ζωγραφική και ψυχοπαθολογία

Παιδική ζωγραφική και ψυχοπαθολογία- ανάπτυξη ταυτότητας. Οι διαλέξεις οργανώθηκαν από τον Μ. Φαϊτάκη, Παιδοψυχίατρο.

Οι διαλέξεις είχαν ως κεντρικό άξονα τον ρόλο της ζωγραφικής των παιδιών και των εφήβων μέσα στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία. Οι θεματικές ενότητες ήταν οι εξής:
1.Γιατί τα παιδιά σχεδιάζουν;
2.Χρώμα και συμβολισμοί.
3.Ψυχοπαθολογία
4.Η συγκρότηση της ταυτότητας μέσα από την παιδική ζωγραφική.

Οι κύκλοι διαλέξεων πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Δεκέμβριο 2011- Ιανουάριος 2012 και τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2013.