Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Κλινική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών – β΄ μέρος

7 Απριλίου – 19 Μαΐου 2016

Ημερομηνίες: 7/4, 14/4, 21/4, 12/5, 19/5
Διάρκεια: 10 ώρες
Ημέρα/Ώρες: Πέμπτη 19:30-21:30(5 συναντήσεις)
Εισηγήτριες Άννα Αδάμ, Ψυχολόγος, Msc Σχολικής και Εξελικτικής ψυχολογίας Α.Π.Θ
Δώρα Χατζοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός, Msc Ειδικής Αγωγής Α.Π.Θ.

Το εργαστήριο αποτελεί συνέχεια του α’ μέρους, οργανώνεται από επιστημονικούς συνεργάτες της Υπηρεσίας Παιδιού και Εφήβου της Γ΄ Ψυχιατρικής κλινικής του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ και απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης (παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) και σε φοιτητές αντίστοιχων σχολών. Η παρακολούθηση του β’ κύκλου είναι αυτόνομη και δεν είναι προαπαιτούμενη η συμμετοχή στο α’ μέρος, ωστόσο τα 2 εργαστήρια είναι συμπληρωματικά.
Οι θεματικές ενότητες αφορούν στις διαταραχές της μάθησης και στις καταστάσεις σχολικής αποτυχίας σε παιδιά και εφήβους. Το εργαστήριο έχει κλινικό προσανατολισμό και οργανώνεται κυρίως με τη μορφή παρουσίασης περιστατικών και συζήτησης με την ομάδα. Στα πλαίσια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν περιστατικά που εικονογραφούν ποικίλες κλινικές καταστάσεις (ειδικές μαθησιακές διαταραχές, διαταραχές της μάθησης σε παιδιά με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, καταστάσεις νοητικής υστέρησης κ.α) και θα αναδειχθούν οι βασικοί διαγνωστικοί και θεραπευτικοί προβληματισμοί.
Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με μήνυμα με το Σύλλογο στο symepe@gmail.com.