Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Κλινική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών –α΄ μέρος

Ημερομηνίες: 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 3/3
Διάρκεια: 10 ώρες
Ημέρα/Ώρες: Πέμπτη 19:30-21:30(5 συναντήσεις)
Εισηγήτριες Άννα Αδάμ, Ψυχολόγος, Msc Σχολικής και Εξελικτικής ψυχολογίας Α.Π.Θ
Δώρα Χατζοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός, Msc Ειδικής Αγωγής Α.Π.Θ.
Το εργαστήριο οργανώνεται από επιστημονικούς συνεργάτες της Υπηρεσίας Παιδιού και Εφήβου της Γ΄ Ψυχιατρικής κλινικής του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ και απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης (παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) και σε φοιτητές αντίστοιχων σχολών.
Περιγραφή Το εργαστήριο έχει κλινικό προσανατολισμό με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και λειτουργεί με ομάδες εργασίας. Οι θεματικές ενότητες αφορούν σε ζητήματα διάγνωσης και θεραπείας παιδιών από την προσχολική ηλικία ως την εφηβεία. Οργανώνεται με τη μορφή εισαγωγικών θεωρητικών μαθημάτων, με παρουσιάσεις περιστατικών και συζήτηση με την ομάδα. Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο οργανώνεται γύρω από τους άξονες:
• Πλαίσιο λειτουργίας της διεπιστημονικής ομάδας
• Κλινική αξιολόγηση (σταθμισμένα ψυχομετρικά τεστ και άτυπες μορφές αξιολόγησης)
• Κλινικά χαρακτηριστικά και πρώιμες προτάσεις- παρεμβάσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
• Διαγνωστικά ερωτήματα
• Θεραπευτικές προτάσεις
Στο τέλος του εργαστηρίου οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με μήνυμα με το Σύλλογο στο symepe@gmail.com.