Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Εισαγωγή σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου και δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εισαγωγή σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου και δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι διαλέξεις οργανώθηκαν από την Ασημίνα Ε. Φιλιοπούλου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

Οι διαλέξεις πραγματεύονταν τα εξής θέματα:
1. Γονική μέριμνα (έννοια – φορείς άσκησής της – ρύθμισή της επί διάστασης, διαζυγίου, κ.λ.π. ή κακής άσκησής της)
2. Επιμέλεια ανηλίκων (έννοια- φορείς άσκησής της – ρύθμισή της).
3. Ζητήματα επικοινωνίας (φορείς δικαιώματος, κριτήρια, τρόπος ρύθμισής της).
4. Αφαίρεση της άσκησης γονικής μέριμνας ή επιμέλειας ανηλίκων (περιπτωσιολογία )
5. Επιτροπεία ανηλίκων (προϋποθέσεις, αποτελέσματα )
6. Αναδοχή ανηλίκων
7. Υιοθεσία
8. Ενδοοικογενειακή βία
9. Δικαστική συμπαράσταση
10. Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (σε συνδυασμό και με το δίκαιο υγείας).

Ο κύκλος διαλέξεων πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012.