Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Οι συναντήσεις με τα βρέφη και τους γονείς τους στο νοσοκομείο

Οι συναντήσεις με τα βρέφη και τους γονείς τους στο νοσοκομείο. Διαγνωστική αξιολόγηση και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Διοργάνωση της Υπηρεσίας Παιδιού και Εφήβου της Γ΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. 18 Οκτωβρίου 2000, Αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08.30-09.00 Εγγραφές

09.00-09.30 Χαιρετισμοί
Π. Γιαννουλάτος Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας
Ο. Γκίμπα- Τζιαμπίρη Αντιπρύτανης Α.Π.Θ.
Χ. Ιεροδιακόνου Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
Γ. Καπρίνης Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
Μ. Πυρπασόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Γ.Ν ΑΧΕΠΑ
09.30-11.30 Διακίνηση των παιδιών – Κοινωνικές και κλινικές προσεγγίσεις
Πρόεδρος: Γ. Αμπατζόγλου
Διακίνηση των παιδιών – ανθρωπολογικές προσεγγίσεις . Αι. Μπρούσκου
Τοποθέτηση παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες. Προβληματισμοί για την εφαρμογή του θεσμού. Β. Ζαχαριάς
Προβληματισμοί των επαγγελματιών απέναντι στις σχέσεις που χάνονται κατά τη διακίνηση των παιδιών. Σ. Κωνσταντέλια
Η ανάδυση της προβληματικής της τοποθέτησης στις ψυχικές διεργασίες της εφηβείας και της ενηλικίωσης. Ν. Ζηλίκης
11.30-12.00 Διάλειμμα- καφές
12.00-14.00 Διακίνηση των παιδιών- απομάκρυνση από τη βιολογική τους οικογένεια. Παιδοψυχιατρικά και νομικά ζητήματα
Πρόεδρος: Γ. Τσιάντης
Γονική επάρκεια και μοίρα παιδιών. Ε. Αθανασοπούλου
Κακοποίηση του παιδιού: θεραπευτικά διλήμματα. Σ. Καμαλακίδου
Σχέσεις με τη βιολογική οικογένεια σε περιπτώσεις τοποθέτησης παιδιού. Θ. Καλλινικάκη
Η αποκάλυψη του μυστικού της υιοθεσίας στην εφηβεία- ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Μ. Φαϊτάκης
Η νομοθετική ρύθμιση της διακίνησης και τοποθέτησης παιδιών στην περίπτωση της υιοθεσίας. Ι. Φουντεδάκη
18.00-20.00 Ομάδα εργασίας Α- Αίθουσα Τελετών
Εμπειρίες συνεργασίας Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Υπηρεσιών Πρόνοιας και Προστασίας του παιδιού
Πρόεδρος: Ρ. Μαχαίρα
Σύντομη παρουσίαση της εμπειρίας. Ε. Αθανασοπούλου
Το μετέωρο βήμα της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και της θεραπευτικής υποστήριξης των υπό τοποθέτηση παιδιών. Δ. Γεωργιάδης, Φ. Χρυσικός
Παρεμβάσεις: Γ. Μπασδάρης ( Παιδικό χωριό S.O.S.), Ε. Καρκαζή (ΡΟΤΑ), Τ. Δημοπούλου (Αγ. Στυλιανός), Β. Μιχαλοπούλου (Παπάφειο), Α. Τερζοπούλου, Α. Σωτηριάδου (Μέλισσα)
Σχολιασμός: Φ. Αθανασιάδου
18.00-20.00 Ομάδα εργασίας Β- Αίθουσα 03 νέου κτιρίου
Υιοθεσία- αναδοχή: κοινωνικά, κλινικά και νομικά θέματα
Συντονίζει: Β. Ζαχαριάς
Παρεμβάσεις: Ι. Φουντεδάκη, Αι. Μπρούσκου, Ο. Γεωργιάδου, Μ. Φαϊτάκης, Θ. Καλλινικάκη, Σ. Κωνσταντέλια
20.00-20.30 Κλείσιμο ημερίδας- συμπεράσματα
21.00 Δεξίωση

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Φ. Αθανασιάδου Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ.
Ε. Αθανασοπούλου Παιδοψυχίατρος, Επιστημονικά συνεργαζόμενη στην Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Γ. Αμπατζόγλου Επικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής- Παιδοψυχιατρικής Α.Π.Θ.
Δ. Γεωργιάδης Παιδοψυχίατρος, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ν. Σμύρνης
Β. Ζαχαριάς Κοινωνικός Λειτουργός, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
Ν. Ζηλίκης Λέκτορας Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.
Θ. Καλλινικάκη Αν. Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Δ.Π.Θ.
Σ. Καμαλακίδου Παιδοψυχίατρος, Επιστημονικά συνεργαζόμενη στην Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Σ. Κωνσταντέλια Κοινωνική Λειτουργός, Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας «Η ΜΗΤΕΡΑ»
Ρ. Μαχαίρα Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Κ.Κ.Ψ.Υ. Παγκρατίου
Αι. Μπρούσκου Κοινωνική ανθρωπολόγος, A.C.T.
Γ. Τσιάντης Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μ. Φαϊτάκης Παιδοψυχίατρος, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., Κ.Κ.Ψ.Υ. Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης
Ι. Φουντεδάκη Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ.
Φ. Χρυσικός Κοινωνικός Λειτουργός, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ν. Σμύρνης

Οργανωτική Επιτροπή:
Γ. Αμπατζόγλου, Ν. Ζηλίκης
Ε. Αθανασοπούλου, Ζ. Τσακώνη, Β. Μπιζέλη, Φ. Μένου
Γραμ. υποστήριξη: Στ. Γιαλαντζή

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη της ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ) & XVI Γ.Δ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας- Πρόνοιας και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.