Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Η Ιατρική Ποινική Ευθύνη από Αμέλεια

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη (Ερμού 1, 6ος όροφος, γραφείο 601) το σεμινάριο: Η Ιατρική Ποινική Ευθύνη από Αμέλεια το οποίο οργανώνεται από τον Αθανάσιο Χ. Χατζηλία, Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο. Ο Α. Χ. Χατζηλίας είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μακρά δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία στους τομείς που αφορούν την αστική και ποινική ευθύνη από αμέλεια. Tο σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σε ειδικευόμενους ιατρούς και σε εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας.

Το σεμινάριο θα πραγματεύεται τα εξής θέματα
• Α΄ΜΕΡΟΣ (10:30-11:45) Εισαγωγή: Η συνάντηση της νομικής με την ιατρική επιστήμη. Διακρίσεις νομικής ευθύνης στις πράξεις ιατρικής αμέλειας και ειδικότερα στην ανθρωποκτονία και στη σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύνδεση και σχέση της ποινικής ευθύνης με άλλες μορφές νομικής ευθύνης. Ενότητα I: Η αμέλεια ως στοιχείο της ιατρικής ποινικής ευθύνης (έννοια- προσδιορισμός- περιπτωσιολογία). Ενότητα II: Ιατρικές πράξεις και ιατρικό σφάλμα (έννοια – κατηγοριοποίηση- διακρίσεις- περιπτωσιολογία). Ενότητα III: Επείγοντα περιστατικά και σύγκρουση συμφερόντων.
• ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ( 11:45-12:00)
• Β΄ΜΕΡΟΣ ( 12:00-13:30)  Ενότητα IV: Η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς

Α. Η συναίνεση του ασθενούς ( νομοθετική κατοχύρωση, τύπος, ικανότητα για συναίνεση, ειδικές κατηγορίες ασθενών, έλλειψη συναίνεσης και υποκατάστασή της).

Β. Η ενημέρωση του ασθενούς (τρόπος, χρόνος και είδος ενημέρωσης, άρνηση για ενημέρωση, παραίτηση από ενημέρωση, το «θεραπευτικό προνόμιο»). Ενότητα V: Κατανομή αρμοδιοτήτων στις ιατρικές πράξεις και συντρέχουσα ποινική ευθύνη από ιατρική αμέλεια.

Α. Λειτουργία και ευθύνη στις περιπτώσεις συλλειτουργούντων ειδικών ιατρών.

Β. Σχέση ειδικών και ειδικευόμενων ιατρών. Ειδικότερα: η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού.

Γ. Σχέση μεταξύ ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Δ. Σχέση μεταξύ ιατρικού και τεχνικού προσωπικού. Ενότητα VI: Η αξιολόγηση των αδικημάτων της ανθρωποκτονίας και της σωματικής βλάβης από αμέλεια από άποψη ποινικής μεταχείρισης (οι προϋποθέσεις ποινικής δίωξης, η ποινή, η αναστολή, η μετατροπή της ποινής, οι ελαφρυντικές περιστάσεις). Ενότητα VII: Η αντιμετώπιση της ιατρικής αμέλειας στην ελληνική δικαστική πρακτική. Στατιστικά στοιχεία. Αμυντική ιατρική. Προβληματισμοί και κριτική θεώρηση.

• ΚΛΕΙΣΙΜΟ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Έναρξη: 5/12/2015 Λήξη:5/12/2015 Διάρκεια: 3 ώρες Ώρες: Σάββατο 10:30-13:30 Χώρος διεξαγωγής: ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε. (Ερμού 1, 6ος όροφος, γρ.601,τ.κ. 546 25 Θεσσαλονίκη) Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σύλλογο(symepe@gmail.com)