Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Γνωριμία με τα παραμύθια

Γνωριμία με τα παραμύθια – Την οργάνωση και τη διδασκαλία ανέλαβε η Αίγλη Μπρούσκου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος.

Το σεμινάριο οργανώθηκε γύρω από τους παρακάτω άξονες:
1.Βασικές γνώσεις για τα παραμύθια (παγκοσμιότητα των παραμυθιών, προφορική και γραπτή διάδοση. Θεωρίες για την εξήγηση του φαινομένου)
2.Γνωριμία με τις πηγές και τα εργαλεία της έρευνας και τους τρόπους χρήσεις τους (παγκόσμιοι κατάλογοι παραμυθιών και μοτίβων, εθνικοί κατάλογοι, εθνικές συλλογές και τοπικές συλλογές)
3.Τρόποι προσέγγισης και κατανόησης του περιεχομένου των παραμυθιών. Η σημασία των παραλλαγών.
4.Τρόποι διαμόρφωσης ειδικού ρεπερτορίου ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων (αφήγηση και χρήση σε εκπαιδευτικά, θεατρικά, καλλιτεχνικά, θεραπευτικά και διασκεδαστικά περιβάλλοντα).

Οι κύκλοι διαλέξεων πραγματοποιήθηκαν τους μήνες (Απρίλιος- Ιούνιος 2011), (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2011), (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2012) (Μάρτιος – Απρίλιος 2013).