Ετήσια προγράμματα 2019-2020

Από τη Βρεφική Ηλικία στην Εφηβεία. Προς την ενηλικίωση

ΙΒ΄ εκπαιδευτικός κύκλος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Νοέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
Ωρα: 11:00 – 14:00

Ζητήματα ψυχοπαθολογίας. Αίτημα, υποδοχή, διάγνωση των ψυχοπαθολογικών καταστάσεων στα παιδιά και τους εφήβους

1ο έτος του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος
Νοέμβριος 2019- Ιούνιος 2020
Έναρξη: Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ