Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Ετήσια Προγράμματα 2014-2015

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προγραμματίζονται τα εξής:

Ετήσιος Εκπαιδευτικός κύκλος:

• Από τη Βρεφική Ηλικία στην Εφηβεία: Η εφηβεία μεταξύ του βρεφικού και της ενηλικίωσης – Ζ΄ κύκλος (Νοέμβριος 2014- Ιούνιος 2015).

Διοργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύλλογο Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου και υποστηρίζεται από την Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου της Γ΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και την Ελληνική Εταιρία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών (μέλος της W.A.I.M.H.) Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00-14:00 στην Αίθουσα 2 του κινηματογράφου Βακούρα (Ι. Μιχαήλ 8 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης). Ενδεικτικά οι ημερομηνίες (21/11, 12/12, 16/1, 13/2, 13/3, 24/4, 15/5 και 12/6). Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Σύλλογο (symepe@gmail.com)