Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Ετήσια προγράμματα 2018-2019

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεύτερο έτος.
Νοέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019. (120 ώρες)
Έναρξη: Παρασκευή 2/11/18
Ωρα: 19:00 – 21:00

 

ΙΑ’ εκπαιδευτικός κύκλος.
Νοέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019. (32 ώρες)
Έναρξη: Παρασκευή  2/11/18