Ετήσια προγράμματα 2018-2019

Θέματα θεραπείας στην Παιδοψυχιατρική: ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεύτερο έτος.
Νοέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019. (120 ώρες)
Έναρξη: Παρασκευή 2/11/18
Ωρα: 19:00 – 21:00

Από την βρεφική ηλικία στην εφηβεία: ψυχική οδύνη των βρεφών/ ψυχική οδύνη των εφήβων

ΙΑ’ εκπαιδευτικός κύκλος.
Νοέμβριος 2018 – Ιούνιος 2019. (32 ώρες)
Έναρξη: Παρασκευή  2/11/18

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ