Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Ετήσια Προγράμματα 2017-2018

“Θέματα διαγνωστικής αξιολόγησης και ψυχοπαθολογίας: από τις πρώιμες αλληλεπιδράσεις στην εφηβεία.”

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πρώτο έτος.
Νοέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018. (120 ώρες)

“Από την βρεφική ηλικία στην εφηβεία: όρια και παρεκκλίσεις.”

Ι’ εκπαιδευτικός κύκλος.
Νοέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018. (32 ώρες)