Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Ετήσια Προγράμματα 2016-2017

“Από τη Βρεφική Ηλικία στην Εφηβεία- γύρω από το βλέμμα: ζητήματα υποδοχής και θεραπείας”

(Θ΄ κύκλος) (Νοέμβριος 2016- Μάιος 2017).

Διοργανώνεται από τον Επιστημονικό Σύλλογο Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου και υποστηρίζεται από την Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου της Γ΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00-14:00 στην Αίθουσα 2 του κινηματογράφου Βακούρα (Ι. Μιχαήλ 8 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης). Οι ημερομηνίες αναλυτικά (11 Νοεμβρίου 2016, 9 Δεκεμβρίου 2016, 13 Ιανουαρίου 2017, 10 Φεβρουαρίου 2017, 10 Μαρτίου 2017, 7 Απριλίου 2017 και 12 Μαΐου 2017). Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Σύλλογο (symepe@gmail.com)