Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Δημοσιεύσεις στο περιοδικό Τετράδια Ψυχιατρικής

Τι μεταρρυθμίζει η μεταρρύθμιση; Γ. Αμπατζόγλου. Ειδική Έκδοση Τετράδια Ψυχιατρικής «Η πορεία της Ελληνικής Ψυχιατρικής τα τελευταία 20 χρόνια. Η Ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Βία και Ψυχική Υγεία». Ιούλιος 2005, σελ.82-84

Το επείγον σε ψυχοκοινωνικές καταστάσεις: με αφορμή τη συνεργασία της Υπηρεσίας Παιδιού και Εφήβου με ιδρύματα παιδικής προστασίας. Γ.Αμπατζόγλου, Χ. Χατζηδημητρίου, Ε.Φωτιάδου, Ι. Ιωσηφίδης. Τετράδια Ψυχιατρικής, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008, Νο 103, σελ. 105-108

Η ψυχολογική διερεύνηση της εμπειρίας της νόσου σε παιδιά και εφήβους που νοσηλεύθηκαν με λευχαιμία Α. Αδάμ, Ε. Δεληνικοπούλου, Χ. Γαβράς, Φ. Αθανασιάδου, Γ .Αμπατζόγλου. Τετράδια Ψυχιατρικής, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2007, Νο 98, σελ. 59- 68

Η κλινική ανάγνωση των ψυχομετρικών δοκιμασιών ως μέσο κατανόησης της εμπειρίας της νόσου σε παιδιά που νοσηλεύθηκαν με λευχαιμία – Μια πρώτη προσέγγιση Αμπατζόγλου Γ., Αδάμ Α., Δεληνικοπούλου Ε., Χατζηδημητρίου Χ. Τετράδια Ψυχιατρικής, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2007, Νο 99, σελ. 131- 138