Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Δημοσιεύσεις σε άλλα περιοδικά

Συνεργασία υπηρεσιών ψυχικής υγείας του παιδιού και φορέων παιδικής προστασίας Γ. Αμπατζόγλου. Δελτίο Επικοινωνίας, Κ.Ψ.Υ, Τεύχος 6, Ιούνιος 2004, 3-4

Η απόσπαση της γλώσσας από το σώμα. Γ. Αμπατζόγλου. Σύγχρονα Θέματα, 88, Ιανουάριος-Μάρτιος 2005, σελίδες: 23-24

Ψυχοκοινωνική προσέγγιση και κλινική διερεύνηση των ανάδοχων οικογενειών Ε. Φωτιάδου, Χ. Χατζηδημητρίου, Ζ. Τσακώνη, Ε.Δεληνικοπούλου, Γ. Αμπατζόγλου. Κοινωνική εργασία, έτος 20, τεύχος, 80, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2005, σελ. 207-222

Για τον René Angelergues, Γρ. Αμπατζόγλου – Δ. Πλουμπίδης. Σύναψις, 4μηνη επιθεώρηση Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών και Επιστημών του Ανθρώπου, Άνοιξη 2007, τόμος 3, 6-8

Διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία με αίτημα διαταραχές ομιλίας και λόγου. Αβραμίδου Ε., Αδάμ Α., Φωτιάδου Ε., Χατζηδημητρίου Χ., & Αμπατζόγλου Γ. Θέματα Ειδικής Αγωγής, Αύγουστος- Οκτώβριος 2007, Τεύχος 38, σελ. 93-99.

Διεπιστημονική προσέγγιση των διαταραχών ομιλίας-λόγου σε δίγλωσσο ή και πολύγλωσσο περιβάλλον. Αβραμίδου, Ε., Αδάμ, Α., Φωτιάδου, Ε., Χατζηδημητρίου, Χ., Φαϊτάκης, Μ., & Αμπατζόγλου, Γ. Θέματα Ειδικής Αγωγής, (2009). Τεύχος 45.

«Θα λέω βήματα και εσύ θα ακούς..» Τα παραμύθια στη θεραπευτική εργασία με ένα μικρό παιδί με δυσκολίες στην επικοινωνία και η παράλληλη συνεργασία με τους γονείς. Αβραμίδου, Ε., Χατζηδημητρίου, Χ., & Αμπατζόγλου, Γ.. 2. Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Δ.Π.Ε. Δραματοθεραπεία & Παιγνιοθεραπεία. Σύγχρονες Θεραπευτικές Αναπαραστάσεις, 26-28 Νοεμβρίου 2010, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Προφορικότητα και Εγγραμματοσύνη δίγλωσσων ή και πολύγλωσσων παιδιών: Φύλλο συστηματικής παρατήρησης. Αβραμίδου Ε., Γιαζκουλίδου, Αικ., & Τριάρχη-Herrmann, Β. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Μετανάστευση-Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, 2010, 473-483, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών.

«…Γέμισε τρύπες το όνομά μου…». Η θεραπευτική εργασία με ένα μικρό κορίτσι με δυσκολίες στην επικοινωνία. Αβραμίδου, Ε., Χατζηδημητρίου, Χ., & Αμπατζόγλου, Γ. (2010) (υπό δημοσίευση). Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Ψυχιατρικού Συνεδρίου: Τέχνη και Ψυχιατρική

Η ψυχιατρική της εφηβείας. Ιστορική αναδρομή Γ. Αμπατζόγλου – Δ. Πλουμπίδης. Σύναψις, 4μηνη επιθεώρηση Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών και Επιστημών του Ανθρώπου, Ιανουάριος- Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010, τόμος 6,σελ. 6-14

Les effets de la présence d’une équipe de psychiatrie de liaison auprés des partenaires sociaux et éducatifs dans le domaine de psychiatrie de l’enfant G. Abatzoglou. Enfances et adolescences, Revue de la Société Belge Francophone de Psychiatrie et des Disciplines Associées de l’Enfance et de l’Adolescence.

Early psychological trauma and adolescence: a psychodynamic approach. G. Abatzoglou, Aristotle University Medical Journal, Vol. 37, Issue 1, February 2010