Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Δημοσιεύσεις σχετικές με παραμύθια

Από την Αίγλη Μπρούσκου, Κοινωνική Ανθρωπολόγο.

“Margarita Xanthakou. Cendrillon et les soeurs cannibales. De la Staktobouta maniote (Grèce) à l´approche de l´anthropophagie intraparentale imaginaire, Ethnologie Francaise, 4, 1989: 399-401. Βιβλιοκρισία.

” Ο Αυγερινός και η Πούλια, ο Γιάννος και η Μαριώ. Από τον μύθο στο παραμύθι”, Εθνολογία, 1, 1992: 117-140.

Γ.Α.Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών – 2. Επεξεργασία Παραμυθιακών Τύπων και παραλλαγών ΑΤ 700-749, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γ.Γ.Ν.Γ., Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 1994, 271 σσ., με την Α. Αγγελοπούλου.

Le conte grec. Traitement raisonné des contes-types 700-749, Archives Historiques de la Jeunesse Grecque, Centre National de Recherche, Maisonneuve et Larose, Αθήνα-Παρίσι, 1996. 280 σσ., με την Α. Αγγελοπούλου.

Γ.Α. Μέγα, Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών -3. Επεξεργασία Παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 300-499, Ιστορικό Αρχείο Νέας Γενιάς, ΓΓΝΓ, Κέντρο Νεοελληνικών Μελετών, Ε.Ι.Ε., Αθήνα. Τεύχη α’ και β’, 970 σ. Με την Α. Αγγελοπούλου.

«Από μια μόνο λέξη: αναζητώντας το νόημα της «χαμένης» προφορικής παράδοσης», στα Τετράδια: Προφορικότητες,τετράδιο 3, εκδ. του Τμήματος Λαϊκής και παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Αρτας, 2008.

“Πώς η Σταχτοπούτα έχασε το πασουμάκι της και άλλες τέτοιες ιστορίες τρόμου», στον Κατάλογο της έκθεσης « Το Ωραίο δεν είναι παρά η αρχή του Τρομερού», στο Κρατικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Θεσσαλονίκης, 2009.

G. Megas, A. Angelopoulos, A. Brouskou, M. Kaplanoglou, E. Katrinaki, Catalogue of Greek Magic Fokltales, FFC 303, Academia Scientiarum Fennica, Helsinki, 2012.

Συγγραφή παραμυθιακού υλικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Παραμυθιακό υλικό. “Παραδοσιακή κεραμική”. Εκπαιδευτικό υλικό για την Πρώτη Δημοτικού στα πλαίσια του προγράμματος ” Μελίνα”.Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης, Απρ. 1996

Παραμυθιακό υλικό. “Σαρακατσάνοι”. Εκπαιδευτικό υλικό για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, στα πλαίσια του προγράμματος “Μελίνα”, Λ.Ε.Μ.Μ.Θ. Θεσσαλονίκη, 1997

Παραμυθιακό υλικό «Το νερό νεράκι». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, Λ.Ε.Μ.Μ.Θ., 2001

Δημοσιεύσεις σχετικές με την ανθρωπολογία της γέννησης και της παιδικής ηλικίας.

” Enfants vendus, enfants promis”, L`Homme, 105, Janv. Mars 1988: 76-87

“Vos parents ne sont plus vos parents. Stratégies de l´Assistance à l´Enfance en Grèce”, Nouvelle Revue d´Ethnopsychiatrie, No 14, 1989: 71-82

” Η Ανθρωπολογία της Γέννησης”, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 8,4, Ιούλιος-Αύγουστος 1991: 252-256

” Στρατηγικές της πρόνοιας για το παιδί τον 20ό αιώνα”, στο: Οικογένεια-Παιδική Προστασία – Κοινωνική Πολιτική, Ε.Αγάθωνος-Γεωργοπούλου (επ.), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα, 1993: 68-72

“S. Lallemand. La circulation des enfants en société traditionnelle. Prêt, don, echange. Paris, 1993, L´Harmattan, 224 p.”, Εθνολογία, 2, 1994: 317-321. Βιβλιοκρισία.

” Εβραίες τροφοί στο χριστιανικό βρεφοκομείο “Αγιος Στυλιανός”, στις αρχές του 20ού αιώνα”, στο: Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια, Πρακτικά Α’ Συμποσίου Ιστορίας, Θεσ/νίκη Νοέμβριος 1991, Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1995: 33-42.

“Εθνογραφικά, Τ. 9, Το παιδικό παιχνίδι, 1993”, Εθνολογία, Τ. 4, 1995: 171-175. Βιβλιοκρισία.

” Ο θεσμός της αναδοχής στις ευρωπαϊκές χώρες”. Στο: Παιδιά σε νέα οικογενειακά πλαίσια. Κοινωνική, ψυχολογική και νομική διάσταση. Πρακτικά Διημερίδας, Έκδοση ΚΕ.ΠΕ.Π “Άγιος Δημήτριος”, Θεσσαλονίκη, 1997: 103-111.

“Ηγεμονικός λόγος περί γέννησης, ή γιατί ο κούκος μένει πάντα μόνος”, στο: Γ. Αμπατζόγλου – Σ. Μανωλόπουλος (επιμ.), Προσεγγίσεις της γέννησης, University Studiο Press, Θεσσαλονίκη, 1998 : 131-148.

“Borrowed Children” in the Greek civil war”, in: C.Panter-Brick and M. Smith (eds.), Abandoned Children, Cambridge, CUP, 2000, Με την Ε. Βουτυρά.

” Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις του με την Ισραηλιτική Κοινότητα της πόλης”, Πρακτικά του συμποσίου “Ο Ελληνικός Εβραϊσμός”, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραϊτη, 1999: 205-224.

“Ο κύλινδρος και το κιβώτιο. Βρεφοδόχοι και αποκλεισμός των εκθέτων βρεφών στην Δυτική Ευρώπη και την Ελλάδα», στο: Ρ. Καυταντζόγλου και Μ. Πετρονώτη, Ορια και περιθώρια,Εντάξεις και αποκλεισμοί Αθήνα, Ε.Κ.Κ.Ε, 2000: 91-107.

«Η εγκατάλειψη των παιδιών: φαινόμενο διαχρονικό και πάντα επίκαιρο», στο: Γρ. Αμπατζόγλου (επιμ.), Αλλάζοντας χέρια. Διεπιστημονική προσέγγιση της διακίνησης και της τοποθέτησης των παιδιών, Θεσσαλονίκη, 2002, Studio University Press: 83-98.

«Η διακίνηση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία: ανθρωπολογική προσέγγιση», στο: Γρ. Αμπατζόγλου (επιμ.), Αλλάζοντας χέρια. Διεπιστημονική προσέγγιση της διακίνησης και της τοποθέτησης των παιδιών, Θεσσαλονίκης, 2002, Studio University Press: 115-149.

Διατριβή Η διακίνηση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία του 20ού αιώνα. Το παράδειγμα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός». Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, 2007.