Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Δημοσιεύσεις Μελών: Κείμενα σε βιβλία

Προτείνεται μια επιλογή κειμένων από μέλη του Συλλόγου που είναι συναφή με τις δράσεις του.
Chronicité finie, chronicités en construction. Temps de vitesses cliniques en psychiatrie d’enfants.G. Abatzoglou. In : La chronicité en psychiatrie aujourd’hui. Historicité en institution, Pierre Delion (dir), Ramonville Saint – Agne : éditons Érès, 2004
Οριακή και ελαφρά νοητική υστέρηση στα παιδιά Γ. Αμπατζόγλου. Στον τόμο Ψυχιατρική και Δίκαιο, καθ. Κ. Σολδάτος & επ. καθ. Μ. Μαλλιώρη (επιμέλεια), εκδόσεις Σάκκουλα 2008, Αθήνα – Κομοτηνή
Ψυχοθεραπείες παιδιών και εφήβων: η δημιουργία του θεραπευτικού πλαισίου. Γ. Αμπατζόγλου. Στον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Ι. Τσιάντη, Καστανιώτης, Ιανουάριος 2008, Αθήνα
Η διάγνωση «υπερκινητικού συνδρόμου» στα παιδιά. Μερικές κλινικές επισημάνσεις. Γ. Αμπατζόγλου. Στο Ψυχική αναστολή & υπερκινητικότητα, επιμελ. Ε. Λαζαράτου, εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 2009
Ψυχαναλυτική θεωρία, θεραπευτική πρακτική και δίκαιο Γ. Αμπατζόγλου. Στον τόμο Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου, επιμ. Α. Μανιτάκης, Β.Κούρτης, εκδόσεις Σάκκουλα 2011, Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Le diagnostic du “syndrome hyperkinétique chez les enfants. Commentaires cliniques. G. Αbatzoglou. In: De l’ inhibition à l’ hyperactivité, éditons PUF, 2012
Η διαμόρφωση του αιτήματος για την νοσηλεία των εφήβων. Μ. Φαϊτάκης. Στο Εφηβεία, ένα μεταβατικό στάδιο σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. (επιμ. Ι. Τσιάντης και συνεργάτες), Εκδόσεις Καστανιώτη 1994
Η Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκομείο. Γ. Aμπατζόγλου. Στο Η ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο, Ιεροδιακόνου – Μαστορίδης, Εκδ. Μαστορίδη, 1997, Θεσσαλονίκη
Ο Ιατροπαιδαγωγικός Σταθμός (2η περίοδος). Μ. Φαϊτάκης. Στο Η ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο, Ιεροδιακόνου – Μαστορίδης, Εκδ. Μαστορίδη, 1997, Θεσσαλονίκη
Θεραπευτική υποστήριξη εφήβων με σωματική νόσο ή αναπηρία: ζητήματα συνεργασίας και πλαισίου. Γ. Αμπατζόγλου. Στο Εφηβεία (επιμ. Ι. Τσιάντης), τόμος 2ος, τεύχος πρώτο, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998