Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ψυχοπαθολογία και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις της Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας

Αύγουστος 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ψυχοπαθολογία και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις της Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

1ο ΕΤΟΣ 2013-2014

1ο) 8 & 9 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου
1. Υπάρχει τελικά ψυχανάλυση του εφήβου; Διδ: Γ. Στεφανάτος
Σχολιασμός: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης
2. Βιβλιοπαρουσίαση: Ψυχανάλυση και εφηβεία. Κλινικά και θεωρητικά ορόσημα Ομιλητές: Γ. Αμπατζόγλου, Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, ΑΠΘ, Χ. Αποστολακέας, Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, Ζ. Παπαληγούρα, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Γ. Στεφανάτος, Ψυχαναλυτής

Σάββατο 9 Νοεμβρίου
3. Εισαγωγή στις έννοιες της διάγνωσης, της κλινικής μεθόδου και αξιολόγησης στην ψυχιατρική και στην παιδοψυχιατρική. Ιστορική προσέγγιση Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Μ. Φαϊτάκης

2ο) 13 & 14 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου
1. Μορφές και τρόποι της κατάθλιψης στη βρεφική και στην εφηβική ηλικία. Α΄ μέρος: Σχετικά με την πρωτογενή κατάθλιψη
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Σχολιασμός: Μ. Φαϊτάκης- Σ. Αμοιρίδου
2. Οι βασικοί άξονες της θεραπείας: Θεωρητικές έννοιες και πρακτικά ζητήματα που ορίζουν την θεραπεία. Προϋποθέσεις της θεραπευτικής εργασίας
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο14 Δεκεμβρίου
3 Ιστορία παιδοψυχιατρικής, διαφορές παιδοψυχιατρικής με ψυχιατρική ενηλίκων, συμπτώματα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας, διεπιστημονική αξιολόγηση Διδ: Μ. Φαϊτάκης
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης

3ο) 10 & 11 Ιανουαρίου 2014

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου
1. Β’ μέρος: Κατάθλιψη ή απόγνωση στα βρέφη; Και στους εφήβους;
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Σχολιασμός: Μ. Φαϊτάκης- Σ. Αμοιρίδου
2. Ίαση και θεραπεία. Πως λειτουργεί η ψυχοθεραπεία. Empathy και διϋποκειμενικότητα Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 11 Ιανουαρίου
3. Υποδοχή, λήψη ιστορικού, φαντασιακό παιδί, περιγεννητικό ιστορικό, εξέλιξη και εγκαθίδρυση σχέσης μητέρας-παιδιού Διδ: Μ. Φαϊτάκης
4 Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης

4ο) 14 & 15 Φεβρουαρίου 2014

Παρασκευή14 Φεβρουαρίου
1. Γ΄ μέρος: Η περιγεννητική κατάθλιψη των γονιών και το θέμα της εφηβείας
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Σχολιασμός: Μ. Φαϊτάκης- Σ. Αμοιρίδου
2. Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση στις ψυχοθεραπείες ενηλίκων, παιδιών και εφήβων. Η θεραπεία ως συνδημιουργία Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου
3. Οδηγίες λήψης παιδοψυχιατρικού ιστορικού Διδ: Μ. Φαϊτάκης
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης

5ο) 14 & 15 Μαρτίου 2014

Παρασκευή 14 Μαρτίου
1. Ψυχογενής ανορεξία στη βρεφική και εφηβική ηλικία
Διδ: Σ. Αμοιρίδου, Σχολιασμός: Γ. Αμπατζόγλου, Μ. Φαϊτάκης
2. Πως ορίζεται η ψυχοπαθολογία. Τα βασικά ζητήματα ως προς την ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 15 Μαρτίου
3. Εγκυμοσύνη, τοκετός, πρώτοι μήνες της ζωής Διδ: Ζ. Παπαληγούρα
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες

6ο) 11 & 12 Απριλίου 2014

Παρασκευή 11 &12 Απριλίου
1. Καταστάσεις ψυχοκοινωνικής οδύνης: βρέφη, παιδιά, έφηβοι
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Σχολιασμός Μ. Φαϊτάκης – Σ. Αμοιρίδου
2. Σχετικά με την αιτιολογία, τις αιτιολογικές υποθέσεις και την ιστορία. Η σημασία της βρεφικής ηλικίας, της περιγεννητικής περιόδου και της διαγενεαλογικής προσέγγισης Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 11 & 12 Απριλίου
3. Ανάπτυξη του βρέφους (Bowlby, Spitz, Mahler, Winnicott), δεσμός, πρωταρχική μητρική ενασχόληση, φαντασιωσικές αλληλεπιδράσεις Διδ: Ζ. Παπαληγούρα
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες

7ο) 9 & 10 Μαΐου 2014

Παρασκευή 9 Μαΐου
1. Ψυχοκοινωνικές καταστάσεις και τραυματικές διαδικασίες στην εφηβεία
Διδ: Μ. Φαϊτάκης, Σχολιασμός Σ. Αμοιρίδου
2. Η μητρική ονειροπόληση, η αφήγηση και η θεραπεία Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 10 Μαΐου
3. Παρουσίαση περιστατικού: Πρώιμες ενδείξεις αυτισμού στη βρεφική ηλικία και η εξέλιξη μέχρι την εφηβεία (οργάνωση θεραπευτικού πλαισίου και θεραπευτικής παρακολούθησης) Διδ: Σ. Αμοιρίδου
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες

8ο) 13 & 14 Ιουνίου 2014

Παρασκευή13 Ιουνίου
1. Α΄ μέρος: Από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία, βεβαιότητες που κλονίζονται
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Μ. Φαϊτάκης, Σ. Αμοιρίδου
Β΄ μέρος: Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού του σεμιναρίου με τίτλο «Από τη Βρεφική Ηλικία στην Εφηβεία» Διδ: Α. Καζάνα, Σχολιασμός Αι. Μπρούσκου
2. Η ηθική διάσταση της θεραπείας και η έννοια της διαστροφής
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο14 Ιουνίου
3. Συζήτηση για την υποδοχή, την πρώτη συνάντηση και τη λήψη ιστορικού
Διδ: Μ. Φαϊτάκης

2o ΕΤΟΣ 2014-2015

1ο) 10 & 11 Οκτωβρίου 2014

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
1. Η συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία. Γενική θεώρηση. Φυσιολογικό και παθολογικό στα παιδιά και στους εφήβους Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 11 Οκτωβρίου
2. Οργανωτικά θέματα 2ου έτους

2ο) 21 & 22 Νοεμβρίου 2014

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
1. Βρεφικά θέματα που διατρέχουν την εφηβεία και την ενήλικη ζωή
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Μ. Φαϊτάκης
2. Η έννοια της παιδικής νεύρωσης Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 21 & 22 Νοεμβρίου
3. Παιδικές ψυχώσεις Μ. Φαϊτάκης
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης

3ο) 12 & 13 Δεκεμβρίου 2014

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
1. Διαπολιτισμική προσέγγιση σε θέματα προέλευσης και ανατροφής βρεφών
Διδ:: Αι. Μπρούσκου, Συζητητής: Μ. Φαϊτάκης
2. Παρουσίαση περιστατικού: Η διαχρονική εξέλιξη μιας παιδικής ψύχωσης μέχρι την ενηλικίωση (ζητήματα θεραπευτικής παρακολούθησης) Διδ: Σ. Αμοιρίδου, Χ. Χατζηδημητρίου

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
3. Αυτισμός, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές Μ. Φαϊτάκης
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης

4ο) 16 & 17 Ιανουαρίου 2015

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
1. Ιστορία και εφηβεία Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Συζητητής Μ. Φαϊτάκης
2. Ψυχώσεις. Η έννοια και η ιστορία της ψύχωσης. Οι ψυχώσεις στα παιδιά και στους εφήβους. Η εξέλιξη των εννοιών. Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 17 Ιανουαρίου
3. Κακοποίηση, παραμέληση Διδ: Μ. Φαϊτάκης
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης

5ο) 13 & 14 Φεβρουαρίου 2015

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
1. Επικοινωνία και μη επικοινωνία: με αφορμή ένα κείμενο του Winnicott
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Συζητητής: Μ. Φαϊτάκης
2. Αυτισμός Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
3. Νευρώσεις και νευρωτική συμπτωματολογία στα παιδιά Διδ: Μ. Φαϊτάκης
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης

6ο) 13 & 14 Μαρτίου 2015

Παρασκευή 13 Μαρτίου
1. Όψεις του μυστικού
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Συζητητής: Μ. Φαϊτάκης
2. Νοητική υστέρηση Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 13 & 14 Μαρτίου
3. Τέχνη και Τρέλα: Εισαγωγικό σεμινάριο Συνδιδασκαλία: Π. Βασιλειάδης -Μ. Φαϊτάκης

7ο) 24 & 25 Απριλίου 2015

Παρασκευή24 Απριλίου
1. Τα οικογενειακά μυστικά
Διδ: Γ. Αμπατζόγλου, Συζητητής: Μ. Φαϊτάκης
2. Βιολογική και κοινωνική γονεϊκότητα. Παιδιά σε ιδρύματα. Υιοθεσία. Αναδοχή Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 25 Απριλίου
3. Υιοθεσία-εγκαταλειψη Διδ: Μ. Φαϊτάκης
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης

8ο)15 & 16 Μαΐου 2015

Παρασκευή15 Μαΐου
1. Αντιμέτωποι με τα αρχεία που πληγώνουν (μια συζήτηση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Αίγλης Μπρούσκου “Λόγω της κρίσεως σας χαρίζω το παιδί μου” Η διακίνηση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία του 20ού αιώνα. Το παράδειγμα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Άγιος Στυλιανός”, ΕνΤΟΜΩ/ ΣΥΜΕΠΕ 2015)
Διδ: Αι. Μπρούσκου, Συζητητές: Γ. Αμπατζόγλου, Μ. Φαϊτάκης
2. Τα παιδιά, οι εικόνες και οι οθόνες Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 16 Μαΐου
3. Υπερκινητικότητα –«εθισμός στο διαδίκτυο» όχι ως αυτόνομες παθολογικές οντότητες, αλλά ως συμπτώματα-εκδηλώσεις πολλών υποκείμενων παθολογιών Διδ: Μ. Φαϊτάκης
4. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού από τους συμμετέχοντες και συζήτηση- εποπτεία από τους διδάσκοντες: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης

9ο) 12 & 13 Ιουνίου 2015

Παρασκευή 12 Ιουνίου
1. Ο χρόνος στη θεραπεία, στη συνοδεία, στη φροντίδα, στην εκπαίδευση. Προβολή του ντοκιμαντέρ Take these broken wings του Daniel Mackler
Σχολιασμός: Γ. Αμπατζόγλου- Μ. Φαϊτάκης
2. Διάρκεια και θεραπευτική φροντίδα Διδ: Γ. Αμπατζόγλου

Σάββατο 13 Ιουνίου
3. Σεξουαλικότητα- διαταραχές ταυτότητας φύλου στα παιδιά Διδ: Μ. Φαϊτάκης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γρηγόρης Αμπατζόγλου Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Α.Π.Θ., Υπεύθυνος Υπηρεσίας Παιδιού και Εφήβου, Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική του Ν/Σ ΑΧΕΠΑ
Γεράσιμος Στεφανάτος Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Quatrième group, Παρίσι, πρώην διευθυντής Τμήματος Εφήβων, Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, Αθήνα
Μανώλης Φαϊτάκης Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού τομέα, Θεσσαλονίκη
Σοφία Αμοιρίδου Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ
Αλέκα Καζάνα Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια
Αίγλη Μπρούσκου Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο ACT, Ερευνήτρια
Χριστίνα Χατζηδημητρίου Κλινική Ψυχολόγος, επιστημονική συνεργάτης Υπηρεσίας Παιδιού και Εφήβου, Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική του Ν/Σ ΑΧΕΠΑ, συντονίστρια προγράμματος «Ζεστή Αγκαλιά» στη Μέριμνα Παιδιού

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Συντονιστής/επιστημονικός υπεύθυνος:
Γ. Αμπατζόγλου, Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας Γ΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Ν/Σ ΑΧΕΠΑ.

Επιστημονική επιτροπή:
Μ. Φαϊτάκης, Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα, Ζ. Παπαληγούρα, Καθηγήτρια Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Σ. Αμοιρίδου, Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Φορέας διοργάνωσης: Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε.)