Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Διαπραγματεύσεις και Διαμεσολάβηση

Διαπραγματεύσεις και Διαμεσολάβηση. Τις συναντήσεις οργάνωσε ο Γιώργος Φιλιόπουλος, ΜΒΑ, MA, απόφοιτος του προγράμματος Διαπραγματεύσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, The Fletcher School of Law & Diplomacy.

Οι συναντήσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες, σε όσους διαπραγματεύονται και μεσολαβούν για την εξεύρεση λύσεων στο επαγγελματικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον (μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ιδρυμάτων, Υπεύθυνοι Υπηρεσιών ψυχικής υγείας). Επίσης σε επαγγελματίες σε θέσεις διοικητικής ευθύνης (κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχίατροι, εκπαιδευτικοί).

Πραγματοποιήθηκαν δυο συναντήσεις στις οποίες εξετάστηκαν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα της διαπραγμάτευσης και της διαμεσολάβησης, ως τρόπων εξεύρεσης αμοιβαία αποδεκτών λύσεων. Στο τέλος των συναντήσεων προβλέπονται προαιρετικά ασκήσεις προσομοίωσης. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2013.