Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Από Την Ψυχαναλυτική Θεωρία Στις Ψυχιατρικές Πρακτικές

Πληροφορίες για το σεμινάριο ‘Από Την Ψυχαναλυτική Θεωρία Στις Ψυχιατρικές Πρακτικές’

Ένα αίσθημα ζεστασιάς

To αίσθημα αυτό προκύπτει μέσα από τη δημιουργία αληθινών δεσμών που αντέχουν στο χρόνο, χάρη σε μια διαρκή προσπάθεια παίδευσης της σκέψης, στα πλαίσια μιας πολύπλευρης επιστημονικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 20 χρόνια με σκοπό να προβάλλει τη σύγχρονη ψυχαναλυτική σκέψη και εργασία. Αθροίζεται με αυτό τον τρόπο ένας πλούτος, όπου η ψυχαναλυτική σκέψη δοκιμάζεται σε πολλαπλά επίπεδα και σε διαφορετικά πεδία, εκφράζονται παράλληλα η φιλία, η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη των προσκεκλημένων ομιλητών και συγγραφέων στην προσπάθεια μας αυτή: όλα αυτά μας ώθησαν να επιμείνουμε σε αυτή την προσπάθεια ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες. Το κοινό αυτών των σεμιναρίων με τη σταθερή παρουσία του απετέλεσε μια βασική ενθάρρυνση ώστε να κρατηθούν ζωντανά αυτά τα εγχειρήματα, παρά τις πρακτικές τους δυσκολίες.

Βασικός άξονας της δραστηριότητας αυτής υπήρξε -και συνεχίζει να υπάρχει- το αποκαλούμενο σεμινάριο του Γαλλικού Ινστιτούτου, το οποίο ξεκινήσαμε με τον Χρήστο Αποστολακέα το 1991, με την εκδήλωση Ψυχιατρική και Εικόνα/Εικόνες της Ψυχιατρικής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το συνεχίσαμε την επόμενη χρονιά με την ημερίδα για τις ψυχώσεις με προσκεκλημένη την Hélene Chaigneau στο ΨΝΘ, και τελικά βρήκε τον δρόμο του, με την συστηματική του μορφή στο Γ.Ι.Θ. μέχρι το 2010, καθώς έτυχε να έχει τα πρώτα χρόνια την αμέριστη συμπαράσταση του τότε διευθυντή και συνεπικουρούταν στο ξεκίνημά του από τους φίλους Θ. Τζαβάρα και Γ. Στεφανάτο. Το σεμινάριο αυτό στεγάζεται σήμερα στους χώρους του Επιστημονικού Συλλόγου ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε, ο οποίος στηρίζει και μια σειρά από άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, που διευρύνουν αυτήν την προσπάθεια.

Γ. Αμπατζόγλου

1 Βλ. Ψυχιατρική και Εικόνα/Εικόνες της Ψυχιατρικής, Hellenic Photography Selections, Τόμος 1, τεύχος 3, Άνοιξη 1991.

2 Βλ. τα κείμενα της H. Chaigneau στον πρώτο τόμο «Από την ψυχαναλυτική θεωρία στις ψυχιατρικές πρακτικές», University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1996. Επίσης H. Chaigneau, Soigner la folie, Une vie au service de la clinique, Campagne Première, Paris, 2011.