Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Προσεγγίσεις της γέννησης

Γ. Αμπατζόγλου-Σ. Μανωλόπουλος (επιμέλεια) University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1998.

Οι προσεγγίσεις της γέννησης αποτελούν την πρώτη εκδοτική πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών, που επικεντρώνεται στην ψυχολογική διάσταση των θεμάτων που αφορούν τη γέννηση, ενώ συγχρόνως διευρύνει τον σχετικό προβληματισμό με διεπιστημονικό τρόπο, αναζητώντας και τις απόψεις που προέρχονται από άλλες ιατρικές ειδικότητες ή από τις κοινωνικές επιστήμες.
Τον τόμο επιμελούνται οι Γ. Αμπατζόγλου και Σ. Μανωλόπουλος, αξιοποιώντας παρεμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο επιστημονικών συναντήσεων σχετικών με το θέμα ή προτείνοντας τη συγγραφή άρθρων σχετικών με το θέμα. Επιστήμονες που ασχολούνται σε κλινικό, θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο με τη γέννηση, τα βρέφη ή γενικότερα τα παιδιά, και φυσικά και με τους γονείς των παιδιών αυτών, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση, βοηθώντας έτσι στην υλοποίηση μιας εκδοτικής προσπάθειας, η οποία με τον γενικό τίτλο «Προσεγγίσεις» φιλοδοξεί να διατρέξει στη συνέχεια και άλλα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των βρεφών.

Τίτλος

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Συγγραφέας

Γ. Αμπατζόγλου – Σ. Μανωλόπουλος

Έτος

1998

ISBN

9789601206806