Πρακτικά ημερίδας με θέμα το θεσμό για την Αναδοχή ανηλίκου

Περιγραφή

Για να διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση symepe@gmail.com.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος

Πρακτικά ημερίδας με θέμα το θεσμό για την Αναδοχή ανηλίκου

Επιμέλεια

Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου