Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Αλλάζοντας χέρια

Διεπιστημονική προσέγγιση της διακίνησης και της τοποθέτησης παιδιών. Γ. Αμπατζόγλου (επιμέλεια) University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002.

Τα παιδιά έχουν ανάγκη από τα χέρια που θα τα κρατήσουν ήδη από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους. Οι φροντίδες των σημαντικών για τα παιδιά ενηλίκων (κυρίως των γονιών τους) είναι απαραίτητες για να μπορέσουν τα παιδιά να υπάρξουν, με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτές είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Πάνω σ’ αυτές θα χτιστούν τόσο οι ψυχικοί δεσμοί, όσο και οι κοινωνικές σχέσεις τους, ακόμη και η νομική υπόστασή τους. Όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Κάποια παιδιά δεν θα μπορέσουν να «κρατηθούν» από τους γονείς τους. Κάποιοι γονείς δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά τους. Θα χρειαστεί τότε αυτά να αλλάξουν χέρια και παράλληλα να αλλάξουν αναφορές, δεσμούς, σχέσεις. Αυτή η κίνηση (ή το πέρασμα) των παιδιών σε «άλλα χέρια» μπορεί να γίνει κάτω από δύσκολες ή και τραγικές συνθήκες, που καθιστούν απαραίτητη την παρουσία, αλλά και την ευαισθησία, την έγνοια και τη συνεργασία των ειδικών. Το θέμα λοιπόν διακίνησης και της τοποθέτησης των παιδιών σε ένα νέο περιβάλλον αποτελεί ένα σύνθετο επιστημονικό και κλινικό ζήτημα με πολύ σοβαρές ανθρώπινες διαστάσεις. Η μελέτη του και οι εφαρμογές της απαιτούν τη συμβολή διαφόρων επιστημονικών πεδίων και επαγγελματικών κλάδων (όπως της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Νομικής, της Κοινωνιολογίας, της Ιστορίας, της Παιδοψυχιατρικής, της Ψυχολογίας, της Κοινωνικής Εργασίας κτ.λ.). Το βιβλίο αυτό προέρχεται από μια παιδοψυχιατρική πρωτοβουλία που διακατέχεται από την πεποίθηση ότι η διεπιστημονικότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κριτικής σκέψης αλλά και μιας ηθικής στάσης. Περιέχει, κατά συνέπεια, κείμενα τα οποία διέπει η έγνοια για όλα όσα διακυβεύονται γύρω από την οικογένεια και τα παιδιά σήμερα.

Τίτλος

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΧΕΡΙΑ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Συγγραφέας

Γ. Αμπατζόγλου (επιμέλεια)

Έτος

2002

ISBN

9789601211176