Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Ένα πραγματικά χρηστικό εγχειρίδιο ανακουφιστικής φροντίδας παιδιών

20,00

Βασικό κίνητρο για τη μετάφραση του βιβλίου αυτού υπήρξε η ανάγκη διάθεσης και στη χώρα μας ενός εύχρηστου οδηγού που θα μπορούσε να συνδράμει τους επαγγελματίες υγείας στην παροχή της κατάλληλης φροντίδας και υποστήριξης σε παιδιά και εφήβους με καταληκτικές παθήσεις.

Στα δεκαπέντε κεφάλαια του βιβλίου, ο συγγραφέας Justin Amery συζητά τα ποικίλα ιατρονοσηλευτικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε παιδιά, καθώς επίσης και τις πρακτικές που αφορούν τη μετάδοση δυσάρεστης πληροφόρησης, την υποστήριξη των οικογενειών στις συναισθηματικές τους αντιδράσεις, τη συμπαράσταση παιδιών και οικογενειών σε ηθικά και πνευματικά ζητήματα, καθώς και τη στήριξη των μελών της οικογένειας στη διάρκεια του πένθους τους. Κάθε κεφάλαιο «οικοδομείται» πάνω στις βασικές γνώσεις που ήδη κατέχουν οι επαγγελματίες υγείας από την εκπαίδευσή τους, προσθέτοντας τις διαφοροποιήσεις και τις ιδιαιτερότητες που απαιτεί η φροντίδα παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν παθήσεις περιορισμένης πρόγνωσης ή το τελικό στάδιο αυτών. Τα δεδομένα της έρευνας «συνομιλούν» με την κλινική εμπειρία του συγγραφέα σε διάφορα πολιτισμικά και κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια, παρουσιάζονται δε υπό το πρίσμα της χρηστικότητας και της εφαρμογής τους στην πραγματικότητα της παροχής φροντίδας στον ιδιαίτερο αυτό πληθυσμό παιδιών και εφήβων. Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνεται η τρέχουσα έκδοση (2020) του Συνταγολογίου Αναφοράς της Επιστημονικής Ένωσης Αssociation for Paediatric Palliative Medicine.

Ευελπιστούμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει μια εύχρηστη πηγή γνώσεων και καθοδήγησης για τους επαγγελματίες υγείας στη χώρα μας προκειμένου να συμβάλλουν στην παροχή ανακούφισης και υποστήριξης σε παιδιά που αντιμετωπίζουν καταληκτικές παθήσεις και στις οικογένειές τους.

Συγγραφέας

Justin Amery

Μετάφραση - Επιστημονική Επιμέλεια

Μαρία Μπούρη

Πρόλογος

Μαρία Μπούρη

Επιμέλεια κειμένου

Έλενα Φωτιάδου

Σελιδοποίηση - επιμέλεια παραγωγής

Βαλεριάνο Τροϊάνι

Έτος

2021

ISBN

978-618-85552-1-1