Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΣΥΜΕΠΕ: Θέματα γενικής ψυχοπαθολογίας και κλινικών εφαρμογών” Οκτώβριος 2023 – Μάιος 2024