Χάρτης Σελίδας

Νέα - Πόροι
Διεύθυνση

Θα βρείτε τα γραφεία μας στην οδό Ερμού 1, 6ος όροφος, γραφείο 601
email:symepe@gmail.com

Εποπτείες

  • Εποπτεία περιστατικών από το Οικοτροφείο Μέλισσα και τακτικές συναντήσεις με το προσωπικό (2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015)
  • Επιστημονική συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός». Ανάπτυξη της προϋπάρχουσας συνεργασίας: έναρξη Οκτώβριος 2014 (εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης στο προσωπικό του Βρεφοκομείου, εποπτεία, παρατήρηση βρεφών, συμβουλευτικές υπηρεσίες)
  • Επιστημονική συνεργασία με τον ΟΒΡΕΠΟΜ (Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνέχιση και ανάπτυξη της προϋπάρχουσας συνεργασίας (2013, 2014, 2015)
  • Συντονισμός του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης Ζεστή Αγκαλιά στη Μέριμνα Παιδιού. Επιστημονική εποπτεία και συντονισμός από μέλη του Συλλόγου Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
  • Συναντήσεις εποπτείας στα γραφεία του Συλλόγου με ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους και συναντήσεις συνεργασίας με υπηρεσίες ψυχικής υγείας (2010-2011)
  • Συνεργασία με το Παιδικό Χωριό SOS Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2010- 2011. Δεκαπενθήμερες συναντήσεις εποπτείας στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι στον Ξενώνα προστασίας και θεραπείας κακοποιημένων βρεφών και νηπίων.