Στόχοι

Στόχοι

Οι στόχοι του ΣΥΜΕΠΕ υλοποιούνται με την ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος δράσεων που αφορούν:
  • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε γονείς, παιδιά και εφήβους για θέματα ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης.
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, κοινωνικής εργασίας, παιδαγωγικής, βρεφονηπιοκομίας και νομικών επιστημών.
  • Οργάνωση δράσεων υποστήριξης, εκπαίδευσης και εποπτείας προσωπικού σε ιδρύματα φιλοξενίας παιδιών, βρεφοκομεία κ. ά.
  • Ανάπτυξη δικτύων φροντίδας με δημόσιους φορείς ψυχικής υγείας, πρόνοιας και προστασίας του παιδιού, υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων.
  • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας και ανοιχτές δράσεις συνεργασίας με την κοινότητα (Δημοτικές αρχές, Σύλλογοι γονέων, Δημοτικές βιβλιοθήκες κ.α).
  • Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά).
  • Ανάληψη, ενίσχυση ή προώθηση εκδοτικών πρωτοβουλιών.
  • Ανάπτυξη ψυχοπαιδαγωγικών και ψυχοθεραπευτικών δράσεων για παιδιά με αναπτυξιακές ή και μαθησιακές δυσκολίες.
  • Ίδρυση θεσμών (κεντρών) υποστηρικτικής φροντίδας και θεραπείας παιδιών και εφήβων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ