Χάρτης Σελίδας

Νέα - Πόροι

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Ονομ/νυμο
 • Email
 • Μήνυμα
 •  
Διεύθυνση

Θα βρείτε τα γραφεία μας στην οδό Ερμού 1, 6ος όροφος, γραφείο 601
email:symepe@gmail.com

 • Εισαγωγή σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου και δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι διαλέξεις οργανώθηκαν από την Ασημίνα Ε. Φιλιοπούλου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

  Οι διαλέξεις πραγματεύονταν τα εξής θέματα:
  1. Γονική μέριμνα (έννοια - φορείς άσκησής της - ρύθμισή της επί διάστασης, διαζυγίου, κ.λ.π. ή κακής άσκησής της)
  2. Επιμέλεια ανηλίκων (έννοια- φορείς άσκησής της - ρύθμισή της).
  3. Ζητήματα επικοινωνίας (φορείς δικαιώματος, κριτήρια, τρόπος ρύθμισής της).
  4. Αφαίρεση της άσκησης γονικής μέριμνας ή επιμέλειας ανηλίκων (περιπτωσιολογία )
  5. Επιτροπεία ανηλίκων (προϋποθέσεις, αποτελέσματα )
  6. Αναδοχή ανηλίκων
  7. Υιοθεσία
  8. Ενδοοικογενειακή βία
  9. Δικαστική συμπαράσταση
  10. Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (σε συνδυασμό και με το δίκαιο υγείας).

  Ο κύκλος διαλέξεων πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012.