ΣΥΜΕΠΕ

Organizer

ΣΥΜΕΠΕ
Phone
2310826040
Email
symepe@gmail.com
Website
https://goo.gl/yo9SfT

Other Organizers

Institut Francais de Zootherapie
Website
https://www.institutfrancaisdezootherapie.com/nos-formations.ifz

Speakers

Location

Πήλιο

Next Event

Date

Απρ 11 2019 - Απρ 14 2019

Εκπαίδευση: Θεραπεύοντας ψυχικά με τη βοήθεια των ζώων