ΣΥΜΕΠΕ

Organizer

ΣΥΜΕΠΕ
Phone
2310826040
Email
symepe@gmail.com
Website
https://goo.gl/yo9SfT

Other Organizers

Institut Francais de Zootherapie
Website
https://www.institutfrancaisdezootherapie.com/nos-formations.ifz

Speakers

Location

Γαλλία

Date

Αυγ 19 2019 - Αυγ 23 2019

Time

All of the day

Εκπαίδευση: Θεραπεύοντας ψυχικά με τη βοήθεια των ζώων