Χάρτης Σελίδας

Νέα - Πόροι
Διεύθυνση

Θα βρείτε τα γραφεία μας στην οδό Ερμού 1, 6ος όροφος, γραφείο 601
email:symepe@gmail.com

  • Κοινοποιήστε μαζί μας:

Κλινικές

  • Συναντήσεις του δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιού, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιού.