Τηλέφωνο(+30) 2310826040

Κλινικές Συνεργασίες

Συναντήσεις του δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιού, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιού.

Συναντήσεις του δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιού, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιού.

Μηνιαίες συναντήσεις του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιού, κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστασίας παιδιού. Πρόκειται για μια δράση συνεργασίας με στόχο να φέρνει σε επαφή τους παραπάνω φορείς και να προσφέρει συντονισμό και εποπτεία των δράσεων τους, ιδιαίτερα σε…

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ