Τηλέφωνο(+30) 2310826040

Εποπτείες

Συνεργασίες – Εποπτείες

Εποπτεία περιστατικών από το Οικοτροφείο Μέλισσα και τακτικές συναντήσεις με το προσωπικό (2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) Επιστημονική συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός». Ανάπτυξη της προϋπάρχουσας συνεργασίας: έναρξη Οκτώβριος 2014 (εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης στο προσωπικό του Βρεφοκομείου,…

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ