Αρχές

Οι βασικές αρχές του ΣΥΜΕΠΕ

Στις βασικές του αρχές είναι η σύνδεση θεωρίας και πράξης καθώς και η στενή συγγένεια επιστήμης και πολιτισμού. Για το λόγο αυτό αναπτύσσει δράσεις πολιτιστικής – καλλιτεχνικής δημιουργίας (αφήγηση, παραμύθια, τέχνη, εικαστικές και μουσικές δραστηριότητες). Αναπτύσσει εκπαιδευτικές και μετεκπαιδευτικές δράσεις (σεμινάρια, ημερίδες, προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης, κλινικές εποπτείες) καθώς επίσης και συμβουλευτικές δράσεις (σε φορείς, σε ιδρύματα, σε συλλόγους).
  • Η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων ως βασικό κοινωνικό δικαίωμα, βασικό αγαθό του πολιτισμού.
  • Η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και επάρκεια των νέων επιστημόνων στο χώρο της ψυχικής υγείας.
  • Η παραγωγή γνώσης μέσα από την αξιοποίηση της κλινικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής εμπειρίας.
  • Η σύνδεση θεωρίας και πράξης, ακαδημαϊκής έρευνας με εργασία πεδίου.
  • Η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας.
  • Η ανάπτυξη της συνεργασίας των φορέων και η αρχή της συμπληρωματικότητας των δράσεων.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ